Nätaggregat

Datorns el-aggregat eller nätaggregat konverterar växelspänning till likspänning. Sedan levererar nätaggregatet ström från flera olika spänningsnivåer (12 V, 5 V och 3,3 V) till komponenter i datorn. Nätaggregat delas in efter hur mycket ström de kan leverera, det beror helt enkelt på vilka komponenter som sitter i datorn. En del komponenter kräver nätaggregat med högre kapacitet, men de flesta klarar sig bra på 550 – 800 W. 

På Extrem Outer Vision finns en kalkylator som kan räkna ut ett ungefärligt värde på nätaggregatets effekt. Man anger komponenter som sitter i datorn och därefter för man rekommendationer, se bilden nedan och klicka på bilden om du vill surfa fram till hemsidan:

Bild 1: PSU kalkylator

80 plus certifiering

Ett problem med nätaggregaten som finns idag är det att de inte är 100 procent effektiva. En del av energin förloras inuti nätaggregatet i form av värme när nätaggregatet konverterar växel till likspänning. Ett nätaggregat som sägs vara 70 procent effektivt drar till exempel 100 W från väggkontakten men levererar endast 70 W till moderkortet.

Det finns en frivillig certifiering vars syfte är att få tillverkarna att höja effektiviteten hos nätaggregat. Namnet på denna certifiering är 80 Plus och majoriteten av de nätaggregat som säljs idag klarar av åtminstone den lägsta graden av certifieringen. 80 Plus certifieringar finns i Brons, Silver, Guld, Platinum, och upp till Titanium. Ju högre certifiering på nätaggregatet desto drar nätaggregatet mindre ström och avger mindre spillvärme. Certifieringen säkerställer att ett nätaggregat kan leverera minst 80 procent energieffektivitet när det belastas till 20, 50 eller 100 procent.

Bild 2: 80 Plus certifieringar

Några detaljer att tänka på

  • I vissa länder som USA används växelspänning 115 V medan i Europa används 230 V.
  • Vissa nätaggregat har en växelknapp som tillåter växla manuellt mellan 115 V eller 230 V.
  • Vissa nätaggregat har inte en växel och då ska man vara säker på att el-aggregatet kan användas för 230 V spänning.
  • Oftast finns en liten lapp med text AC 230 V 50 MHz.
  • Notera att effektkraven i moderna datorer mångt och mycket följer hur många grafikkort sitter i datorn.

Formfaktor

Nätaggregatet ansluts till moderkortet därmed ett nätaggregat ska passa ihop med systemenheten och moderkortets formfaktor. Det finns flera varianter av formfaktor AT och ATX. AT är inte längre aktuellt och ATX har flera varianter. ATX-aggregaten brukar ha en specificerad uteffekt på mellan 400-1200W i dagsläget. Dagens nätaggregat är utrustade med flera uttag som tillåter användning av flera olika anslutningskablar.

Bild 3: Modulär nätaggregat

Nätaggregatets anslutningar

Att organisera kablar är ofta den mest besvärliga delen av att bygga en PC. Med ett modulär nätaggregat får man kontakter som kan krävas för att ansluta datorkomponenter vilket avsevärt minskar kabeltrassel och förenklar systemets övergripande konstruktion.

När nätaggregatet ansluts till moderkortet kan uppstå frågan om antal pin i kontakten. Normalt är 24-pin anslutningskontakt men av kompatibilitetsskäl ska kontakten stödja 20-pin anslutningar. Nyare nätaggregat har oftast stöd för både 20- och 24-pin. De flesta kontakter är fastorienterade som gör att de kan kopplas endast i ett vist sätt, det gäller att vara observant.

Bild 4: Kontakter på ett modulärt nätaggregat

Här nedan har jag hämtat en video som visar detaljer när man installerar ett nätaggregat: