Elsäkerhet

När man jobbar med elektrisk utrustning är det viktigt att följa riktlinjerna för elsäkerhet för att förhindra skador och dödsfall. Vissa datorkomponenter, som nätaggregat, innehåller hög spänning. Elektrisk utrustning måste vara jordad. Om ett fel gör att metalldelar i utrustningen blir strömförande ska strömmen styras bort till jorden.

Statisk elektricitet

Varför får man ett elektriskt stöt när man rör något?

Bild 1: Elektrisk stöt

Stöten beror på så kallad statisk elektricitet – en lagrad elektrisk laddning. Statisk elektricitet uppkommer oftast genom att två föremål gnids mot varandra, och att det ena då överför elektroner till det andra. Då blir det ett överskott på elektroner i det ena och ett underskott i det andra. Föremålen har på så sätt blivit negativt respektive positivt laddade.

Kroppen kan bygga upp en stor laddning genom att gnida sig mot till exempel en matta och senare utlösa den genom kontakt med ett annat objekt – till exempel ett metallhandtag. Detta kan ge en stöt, som känns som ett litet slag över fingrarna.

Bild 2: ESD kan skada din dator

När man köper nya komponenter till dator behöver man skruva ihop komponenten och då är det bra att datorn är av och att man använder en ESD-matta tillsammans med ett ESD-armband. Mattan och armbandet utjämnar potentialen mellan dig och datorn genom att sammankoppla dig med datorns chassi, vilket gör att all statisk elektricitet från dig och chassit hamnar på samma nivå.

Bild 3: Antistatmatta

Vad är spänning och ström?

Att definiera spänning med enkla icke tekniska ord kan det vara svårt och därför brukar man jämföra el-överföring med vatten överföring i rörledning. Elektrisk spänning motsvaras då av trycket på vattnet i ledningen. Om man har en lång vattenslang och vill få fram vatten med en viss kraft så måste det vara högt tryck på vattnet i den utmattande änden (spänning).

Bild 4: Spänning motsvarar trycket på vattnet i ledningen

Ström motsvaras av vattenflödet. Ström mäter man på ett ”tvärsnitt” av ledningen, i vattenliknelsen skulle en lämplig enhet för strömstyrkan vara liter per sekund, dvs mängd vatten som passerar ett tvärsnitt av ledningen på en given tid.

En mer teknisk definition av spänning är den kraft som skjuter på elektronerna i den elektriska ledningen, strömmen är då elektronerna i rörelse. Spänning betecknas med bokstaven U och har för enhet volt eller V. 230 V växelspänning levereras till vägguttaget. Ström kan definieras som antal elektroner som förflyttar sig i ledningen under en viss tid. Elektrisk ström betecknas med stort I och dess enhet är ampere som betecknas med ett stort A.

När man multiplicerar spänning med ström får man effekten, det vill säga mängden av arbete som utförs. Det kan förklaras som styrkan med vilken skickas mycket eller litet vatten i rörledningen. Effekten brukar betecknas med bokstaven W som står för Watt.

Jordade och ojordade vägguttag

Bild 5: Jordade och ojordade vägguttag

I Elsäkerhetsverkets hemsidan hittar man en grundförklaring på jordade och ojordade vägguttag. Att ett vägguttag är jordat syns på jordblecken. Runda ojordade stickproppar passar inte i sådana uttag, som du kan se på bilderna ovan. Ojordade vägguttag förekommer ofta i äldre hus. I hus som är byggda 1994 eller senare ska däremot alla uttag vara jordade.