MBR vs GPT

Master Boot Record – MBR

Master Boot Record (MBR) skapas när hårddisken partitioneras. MBR innehåller exekverbar kod som kallas ”Master Boot Code”, disksignatur, och partitionstabellen. Vid slutet av MBR finns en 2-byte-signatur som alltid är inställd på 0x55AA. Partitionstabellen innehåller 16 byte information per partition. Själva partitionstabellen är strukturerad med 64-byte. Det gör att i partitionstabellen kan endast lagras fyra poster på 16-byte var och en. Med andra ord endast information om 4 partitioner.

Master boot-koden utför följande aktiviteter:

 • Skannar partitionstabellen för den aktiva partitionen.
 • Hittar startsektorn av den aktiva partitionen.
 • Laddar en kopia av startsektorn från den aktiva partitionen i minnet.
 • Överför styrningen till körbar kod i startsektorn.

Om Master Boot kod inte kan slutföra dessa funktioner, visas ett meddelande som liknar något av följande:

 • Ogiltig partitionstabell.
 • Fel vid laddning av operativsystem.
 • Saknar operativsystem.

GUID partitionstabell – GPT

GPT använder primära och sekundära partitionsstruktur för att tillhandahålla redundans. Strukturerna är belägna i början och slutet av hårddisk. GPT identifierar dessa partitionsstrukturer med deras logiska blockadress (LBA) snarare än av deras relativa sektorer (som MBR gör).

Bild 4: GPT partitionstabell

Observationer:

 • Protective MBR är placerad i LBA 0, följt av den primära GPT header i LBA 1. Detta på grund av kompatibilitetsskäll.
 • GPT header följs av den primära GUID partition array (en samling av information), vilket inkluderar en partition post för varje partition på hårddisken. Observera att det rymmer endast 4 post för information om enskilda partitioner. Eftersom varje sektor är 512 byte, varje post är 128 byte.
 • På Windows datorer används oftast 32 sektorer för att lagra information om ett antal partitioner. 32 sektorer och i varje sektor 4 partitioner ger 32 x 4 = 128 partitioner. Generellt kommer det inte att finnas så många partitioner på vår datorer, så det mesta utrymme i partitionstabellen används inte.
 • Partitioner på hårddisken ligger mellan de primära och sekundära GUID partition array. Partitionerna måste placeras mellan den första användbara och sista användbara LBA adress, som anges i GPT partition header.
 • Sekundär GPT fungerar som en backup på informationen om hårddiskens partitioner.

Diskonvertering

Standard hårddiskar kan konverteras till dynamiska och därmed ändra hur datorn bootar och hanterar hårddiskar. Konverteringen till dynamiska hårddiskar innebär inte att MBR tas bort eller att den inte längre används. Standard och dynamiska hårddiskar kan konfigureras att använda MBR och GPT.