Nätverkstjänster

I Applikationsskiktet beskrivs alla nödvändiga funktioner i olika server-applikationer som kan användas till att tillhandahålla tjänster åt sina klienter. Alla gången vi pratar om nätverk så har vi i åtanke TCP/IP kommunikationsmodeller även om det inte nämns. Applikationsskiktet omfattar OSI:s Applikation, Presentation och Session. I dessa skikten specificeras alla nätverkstjänster som tillhandahålls i ett server-klient nätverk (Internet).

Bild 1: OSI och TCP/IP kommunikationsmodeller

Ciscos Packet Tracer laborationer är upplagda med pedagogiska mål och syfte. Men inte alla laborationer passar oss och jag använder andra självgjorda laborationer som stämmer med vad vi hinner att läsa. De flesta laborationer görs grafiskt men i vissa tillfällen endast på kommandoprompten, CLI.

DHCP server

Bild 2: DHCP server-klient nätverkstrafik

Så här går det till när en dator lånar en IP adress:

När en dator startas eller ansluts till ett nätverk och om den är konfigurerad som DHCP-klient sänder ut en DHCP DISCOVER paket för att identifiera tillgängliga DHCP-servrar i nätverket. En DHCP-server (eller flera) kan svara med en DHCP OFFER paket som innehåller leasingofferten och andra IP parametrar.

Klienten väljer en server och sänder en DHCP REQUEST paket som innehåller leasingofferten klienten accepterar. Förutsatt att IP-adressen är fortfarande giltig returnerar servern en DHCP- ACK meddelande som bekräftelse. Men om adressen inte längre anses giltig sänder servern istället en DHCP-NACK och klienten måste starta om en ny leasingprocess.

DNS server

DNS är grundstenen för Internet eftersom den tjänsten hjälper oss att hitta resurser utsprida överallt. Alla servrar och alla nätverksenheter på Internet identifieras med ett namn och flera adresser. Namnet och adresser (IP) är med i DNS databasen som är också utsprida i världen. Resurserna finns på servrarna och de hittas med namn och adresser skrivna i binärt format som är svårt att använda för oss människor, vi föredrar bokstäver och decimala siffror istället. Det är här som DNS hjälper till och sammanbinder ihop namn och adresser.

DNS databasen körs i 13 logiska DNS servrar som i verkligheten är upp till 300 fysiska maskiner som är kända med sådana namn som Root Hints, Internet servers, mm. I databasen organiseras information om alla domäner och deras resurser som DNS resursposter (Resource Records) och det är de som konfigureras på lokala DNS servrar.

DNS konfiguration kräver kännedom av DNS resursposter eller DNS resource records. En av dessa poster är SOA record eller Start Of Authority som anger den primära DNS server på vilken en specifik domän körs.

HTTP server

Internet är fylld av webbservrar och i Packet Tracer kan simuleras hur de fungerar. Konfigurationer på HTTP server på Packet Tracer är enkla och inte nära till verkligheten, men det ger oss tillräckliga kunskaper på hur denna server fungerar tillsammans med andra nätverkstjänster. I dagens webbservrar krävs HTTPS för att vara med på Internet, det som ger detta protokoll är bland annat kryptering vilket innebär bättre säkerhet.

Konfigurationer

[rtbs name=”network-services”]