RAM-minne

RAM-minnet är ett tillfälligt och flyktigt lagringsenhet som i snabbhet befinner sig mellan ett små men super-snabbt cacheminne i CPU och ett stort men långsamt SSD-enhet (hårddisk). Det är RAM-minnet som ett operativsystem körs ifrån därför namnen primärminne eller arbetsminne. Förkortningen RAM, Random Access Memory, syftar på att dess innehållet kan läsas/skrivas till på ”slumpartad” sätt och inte sekventiellt (en efter den andra o.s.v.). 

RAM-minnets utveckling

I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet använde datorer statiskt RAM (SRAM), Dynamic RAM (DRAM) eller Synchronous Dynamic RAM (SDRAM). Huvudskillnader mellan de är användningsområde. SRAM är super-snabbt men det har låg lagringskapacitet och DRAM är långsamt men det har stor lagringskapacitet. SRAM används som cacheminne och DRAM används som datorns primärminne. DRAM har utvecklats till SDRAM eller Synkronisk DRAM eftersom detta minne synkroniserar sitt arbete med processorns arbete. SDRAM har utvecklats till DDR eller Dubbel Data Rate.

Nuförtiden är den vanligaste typen DDR-RAM. Det finns olika variationer eller versioner, inklusive DDR2, DDR3, DDR4 och DDR5. DDR står för dubbeldatahastighet och tillåter flera filöverföringar samtidigt. De olika variationer eller versioner kan identifieras dels med hackavståndet, integrerad chip, antal stifts och spänningsnivåer. Bilden nedan illustrerar hackavståndet som visar skillnaden mellan DDR1 till DDR4. Observera att mellan DDR2 och DDR4 finns ingen skillnad därför behöver vi använda de integrerade kretsars form, det vill säga att DDR2 chip är större (bredare) än DDR4. Dessutom körs DDR2 på 1,8 volt medan DDR4 på 1,2 volt.

Bild 1: DDR minnesvarianter

Det finns också flera typer av hastigheter för DDR4-minne. Som standard kör dessa minnesenheter på cirka 2500 MHz och nuförtiden upp till 5000 MHz. Ju fler MHz ett RAM-minne har, desto snabbare är det! Aktuella överföringshastigheter är cirka 25 GBps (gigabyte per sekund) för den senaste DDR4-RAM och 50 GBps för DDR5-RAM.

DDR-minnesbeteckningar

DDR minnen har som standard namn efter en viss format: DDRxyyyy (x=generation, yyyy=frekvensen). Ett annat namnbeteckning är: PCxzzzz (x=generation, zzzz=maximalt överföringshastighet betecknat som bytes per sekund). Genom att multiplicera med 8 kan ett DDR minnesmodul betecknas som PCx-zzzz.

Till exempel:

  • DDR3-800 blir 800 x 8 = 64000 vilket ger modulnamn: PC3-64000
  • DDR3-1866 blir 1866 x 8 = 14928 vilket ger modulnamn: PC3-14900
  • DDR3-2133 blir 2133 x 8 = 17064 vilket ger modulnamn: PC3-17000
  • DDR4-1600 blir 1600 x 8 = 12800 vilket ger modulnamn: PC4-12800
  • DDR4-2400 blir 2400 x 8 = 19200 vilket ger modulnamn: PC4-19200
  • DDR4-2933 blir 2933 x 8 = 23464 vilket ger modulnamn: PC4-23466
  • DDR4-3200 blir 3200 x 8 = 25600 vilket ger modulnamn: PC4-25600

Observera att fullständigt namn DDR SDRAM förkortas oftast till DDR och kallas oftast RAM.