Linux kommando 2

Kommandot ls kan du anpassa på lite olika sätt, dels genom att påverka vad som ska visas, men också genom hur utdata ska visas. Skriver man ls -l får man en lång lista med ganska fyllig information om varje fil och mapp:

chalo@maximus:~$ ls -l
totalt 48
drwxr-xr-x 9 chalo chalo 4096 2008-05-17 21:45 awn-extras
lrwxrwxrwx 1 chalo chalo 38 2008-05-22 21:09 Bilder -> /media/disk/home/chalo/Bilder/08Bilder
drwxr-xr-x 2 chalo chalo 4096 2008-04-24 16:08 Dokument
lrwxrwxrwx 1 chalo chalo 26 2008-04-24 16:03 Examples -> /usr/share/example-content
-rw-r–r– 1 chalo chalo 0 2008-07-16 17:13 foo
-rw-r–r– 1 chalo chalo 421 2008-07-16 17:14 färgkurva.txt
drwxr-xr-x 2 chalo chalo 4096 2008-04-24 16:08 Mallar
drwxr-xr-x 2 chalo chalo 4096 2008-04-24 16:08 Musik
-rw——- 1 chalo chalo 0 2008-07-11 16:25 nohup.out
drwx—— 2 chalo chalo 4096 2008-06-24 22:52 PDF

chalo@maximus:~$

En del av resultatet av ett kommandoexekvering visas ovan. Vi är inte riktigt framme vid att kunna tolka allt som visas på skärmen än, men det har med rättigheterna till filer respektive mappar, ägare, grupp, storlek och senaste ändring att göra. Några tecken kan förklaras redan nu:

  • d för mappar (directory)
  • l för länkar, liknande genvägar i Windows.
  • för filer

En del filer är dolda. Dem ser man också med ett ls -a (all). Dolda filer är ofta inställnings- eller konfigurationsfiler till olika program osv. Deras filnamn börjar med en punkt.

chalo@maximus:~$ ls -a

.bash_history .gconf Mallar .themes
.bash_logout .gconfd .mozilla .thumbnails
.bashrc .gimp-2.4 Musik .transmission

…. lång lista

chalo@maximus:~$

Det finns förstås inget som hindrar att man kombinerar de båda möjligheterna l och a:

chalo@maximus:~$ ls -la
drwxr-xr-x 48 chalo chalo 4096 2008-07-16 17:13 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 2008-06-04 22:50 ..
drwx—— 3 chalo chalo 4096 2008-04-25 06:34 .adobe
-rw——- 1 chalo chalo 2798 2008-07-14 16:49 .bash_history
-rw-r–r– 1 chalo chalo 220 2008-04-24 16:03 .bash_logout
-rw-r–r– 1 chalo chalo 2928 2008-04-24 16:03 .bashrc
… lång lista

Du kan också välja att lista bara vissa filer, till exempel alla filer som slutar på txt

chalo@maximus:~$ ls -la *txt
-rw-r–r– 1 chalo chalo 421 2008-07-16 17:14 färgkurva.txt

Stjärna är ett så kallat jokertecken som ersätter ett eller flera tecken.

Läsa filers innehåll

Det finns några kommando som läser av en fils innehåll exempelvis cat, type och less. Bläddra med nedåt pil och uppåt pil. Du stänger programmet med [Q].

chalo@maximus:~$ less /etc/passwd

passwd har flera rader och man söker något ord. Här söker jag efter mitt namn (chalo) i filen /etc/passwd. Annars kan man justera resultatet med kommandot grep

chalo@maximus:~$ grep chalo /etc/passwd
chalo:x:1000:1000:Chalo Anjar,,,:/home/chalo:/bin/bash

Se början och slutet på filer med head och tail

Rätt ofta är man nöjd med att se en liten del av en fil. Det kan vara början, slutet eller kanske rader där ett visst ord står.

chalo@maximus:~$ head/etc/passwd

eller

chalo@maximus:~$ tail /etc/passwd
Ja, början på filen innehåller faktiskt en massa tomma rader. Vill du förvissa dig om att det verkligen finns något i filen kan du titta på några rader till:

Skapa en mapp

Vi börjar med att skapa en mapp, eller ”katalog”.
chalo@maximus:~$ ls Labs

ls: cannot access Labs: No such file or directory

Bra! Då är det namnet ledigt, vi skapar mappen.

chalo@maximus:~$ mkdir Labs

Kommandot mkdir är en förkortning av make directory. Vi hoppar genast in i vår nyskapade mapp

chalo@maximus:~$ cd Labs

Skriv gärna ett ls och bekräfta att den nyskapade mappen är tom.

Radera mapp, rm

För att ta bor mappar används kommando rm. En katalog som innehåller underkataloger och filer kräver att kommandot anges med alternativa flaggor:
chalo@maximus:~/Labs$ rm -fr mapp_att_ta_bort

Ta bort filer, rm

Tar bort filer gör man med kommandot rm (remove), men kom nu noga ihåg att här finns ingen papperskorg. Tar du bort fel fil är det kört.

chalo@maximus:~/Labs$ rm fil_att_ta_bort

Omdirigering

Tecknet > betyder att det som normalt skulle ha hamnat på skärmen (standard output) i stället sparas i en fil exempelvis:

chalo@maximus:~/Labs$ less /etc/passwd > /home/chalo/Labs/lista-passwd.txt

Vi omdirigerar innehållet av text filen lista-passwd.txt till en ny fil lista-passwd2.txt

chalo@maximus:~/Labs$ less /home/chalo/lista-passwd.txt > /home/chalo/Labs/lista-passwd2.txt

Jämför filer med diff

Nu vill vi kanske jämföra de två filerna lista-passwd.txt och lista-passwd2.txt. Det gör vi med kommandot diff
chalo@maximus:~/Labs$ diff lista-passwd.txt  lista-passwd2.txt

Ändra namn på filer, mv

Kommandot mv hjälper att flytta filer från och till olika kataloger, men även den kan ändra namnet.

chalo@maximus:~/Labs$ mv lista-passwd2.txt  lista-passwd-kort.txt

Räkna rader och ord med wc

Antalet rader får du fram med wc -l (lines) och antalet ord med wc -w (words).

chalo@maximus:~/Labs$ wc -l lista-passwd-kort.txt

chalo@maximus:~/Labs$ wc -w lista-passwd-kort.txt