Datorns Historia

Människan konstruerade maskiner för att göra beräkningar och bearbeta data exempelvis räknemaskiner. Dessa maskiner har funnits i flera hundra år, men det var först på 1900-talet som de blev elektriska.

Bild 1: Antikytheramekanismen

Det vi kallar datorer omfattar egentligen olika koncept, bland annat:

  • En utrustning/enhet som hanterar:
      • beräkningar
      • stora mängder information.
  • styr apparater med hjälp av logiska beslut. (styrsystem)

Datorns Föregångare

Kulramar och räknestickor var tidiga hjälpmedel som människan skapade för att underlätta beräkningar. Här inkluderas den kinesiska abakusen som krävde maniskans agerande.

Den första ”apparaten” som har kallats dator är, Antikytheramekanismen.

Det är en konstruktion som består av kugghjul från första århundradet f.Kr. som beräknade de synliga planeternas lägen vid en viss tidpunkt”.

Bild 2: Gottfreid Willhelm von Leibniz – Replika

1600-talet

Blaise Pascal uppfann 1642 den första mekaniska räknemaskinen, vilken kunde addera och subtrahera.
Gottfried Wilhelm von Leibniz skapade en maskin som dessutom klarade multiplikation och division.

1800-talet

Runt 1800-talet utvecklades hålkortet som användes till programstyrda vävmaskiner.
Ett hålkort är ett mekaniskt lagringsmedium som användes i datorns föregångare ”hålkortsmaskinen”
Hålkort användes också för in- och utmatning av data i datorer fram till 1970-talet.

Bild 3: Exempel på hålkort

Charles Babbage och Ada Lovelace

Charles Babbage född 26 december 1791 i London, var en brittisk matematiker.
Skapade Differensmaskinen (the Difference Engine) och analysmaskinen, som var föregångare till dagens datorer.

Den analytiska maskinen var klar 1834, en fullt programmerbar mekanisk dator med arbetsminne, processor, hålkortsläsare för inmatning samt utdata-enhter för skrift och stansning av hålkort.
Ada Lovelace skrev de första datorprogrammen för den analytiska maskinen, och programspråket heter ”Ada”.

Bild 4: Charles Babbage Bild 5: Ada Lovelace Bild 6: Analytiska maskinen

Andra världskriget

Bild 7: ENIAC

Under andra världskriget (ca 1943) så påbörjade John Mauchley, en fysikprofessor vid University of Pennsylvania tillsammans med doktoranden Presper Eckert byggandet av ENIAC.
”Eniac är en decimal dator som på uppdrag av den amerikanska armén beräknade projektilbanor.”

Efterkrigstiden

  • 1900 – Den första generationens elektroniska datorer var baserade på vakuumrör och/eller elektronrör .
  • 1948)  uppfann John Bardeen, Walter Brattain och William Shockley vid Bell Labs ”transistorn” där tekniken används i dagens moderna datorer.
Bild 7: Elektronrör/Vakumrör Bild 8: Transistorer

 70-talet

1977 släppte Commodore en 8-bitars dator som kallades för PET ”Personal Computer” .
Ungefär samtidigt släppte Apple sin Apple II Och Tandy släppte sin TRS-80, de kallades för datorernas ”treenighet”.

PC och Macintosh

En PC eller IBM PC-kompatibel dator (Hemdatorn).
Den ursprungliga IBM PC utvecklades av IBM och introducerades 12 augusti (1981) Uttrycket PC kommer från engelskans personal computer, ”persondator”. När fler tillverkare kom till på marknaden började datorerna kallas för enbart PC.
(”Macintosh-familjen är i princip den enda konkurrent till PC-datorerna av betydelse på marknaden idag”) (Apple).