Kursplanering

V. Dag Datum Lektionsplanering Aktivitet/innehåll
12 Måndag 2018-03-19 Info/Kursstart
Tisdag 2018-03-20 Föreläsning 1  Hårdvara & Mjukvara, Komponenter och OS
Onsdag 2018-03-21 Datorkomponenter (Gruppindelning) Grupparbete:
Varje grupp ska tilldelas en datorkomponent.
Grupperna samlar fakta om sin komponent och håller en PowerPoint presentation med sin grupp.
Mer information finns här ”Grupparbete – Datorkomponenter
Torsdag 2018-03-22 Grupparbete ALLA i gruppen ska individuellt dokumentera ett personligt Word-dokument med samtlig fakta om gruppens komponent.
Fredag 2018-03-23 Grupparbete Dela sedan upp materialet mellan gruppmedlemmarna inför den muntliga presentationen.
(varje komponent innehåller radvis med med olika funktioner och fakta)
13 Måndag 2018-03-26 Grupparbete  Jobba tillsammans och utforma PowerPoint-presentationen.
Tisdag 2018-03-27 Redovisningar + Inlämning av PP och Word (30-45 min per grupp)
Onsdag 2018-03-28 Redovisningar + Inlämning av PP och Word (30-45 min per grupp)
Torsdag 2018-03-29 Komplettering av grupparbete  Här finns det möjlighet att komplettera grupparbetet.
Fredag 2018-03-30 Röd dag Långfredag
14 Måndag 2018-04-02 Röd dag  (Påsklov)
Tisdag 2018-04-03 Laboration 1

Datorkomponenter

Montering och installation av komponenter samt OS-installation.

Rapporten lämnas in direkt efter laborationen.

Onsdag 2018-04-04 Föreläsning 2 Operativsystem, Filsystem, VM och installationer
Torsdag 2018-04-05 Ingen Lektion
Fredag 2018-04-06 Föreläsning 3
Windows 7 – Översikt
15 Måndag 2018-04-09 Föreläsning 4 Windows CLI och kommandon
Tisdag 2018-04-10 Laboration 2 batch-script – Windows
Onsdag 2018-04-11 Föreläsning 5 Linux CLI och kommandon
Torsdag 2018-04-12 Ingen lektion
Fredag 2018-04-13 Laboration 3 Linux Shell-script
16 Måndag 2018-04-16 Självstudier inför provet
Tisdag 2018-04-17 Prov
Onsdag 2018-04-18 Ingen Lektion
Torsdag 2018-04-19 Omprov
Fredag 2018-04-20
Betygsunderlag
  1.  Muntlig och skriftlig redovisning (Datorkomponenter)
  2. Laboration 1 – Datorkomponenter
  3. Laboration 2 – Windows Batch-script
  4. Laboration 3 – Linux Shell-script
  5. Prov

Betyg:

  • 1, 2 och 5 ger betyget E
  • 1, 2, 3 och 5 ger betyget C
  • 1 till 5 ger betyget A

Obs: alla laborationer är betygsgrundande (Arbetssätt, felsökning och problemlösning, samarbete, dokumentering).