MHz eller MT/s

RAM-minnets snabbhet brukade anges i MHz men enheten ändrades till MT/s. Är det korrekt att fortsätta använda MHz eller ska man använda MT/s?

För att svara denna fråga behöver man utgå från minnesbeteckningen DDR som står för Dubble Data Rate. Begreppet dubbel datahastighet är grunden för driften av dagens RAM-minne.

Som en digital krets fungerar RAM alltid under en viss klockfrekvens. Detta innebär att en oscillator styr minnets arbetshastighet. En oscillator alstrar pulser och tiden mellan två pulser definieras som en klockcykel. Antal klockcykler per sekund mäts i Hz exempelvis en klockcykel per sekund är 1 Hz och miljoner klockcykler per sekund anges i MHz. På varje klockcykel kan genomföras en eller flera instruktioner såsom läsning, skrivning, radering, flytta i en minnescell. På varje minnescell finns en transistor och en ackumulator, transistor styr strömflödet och ackumulator lagrar energi som representerar ettor och nollor.

Så antal klockcykler per sekund i Hz motsvarar antal instruktioner per sekund. Det är här som DDR begreppet kommer in. Dubbel Data Rate betyder att i en och samma klockcykel kan exekveras två instruktioner, en på stigande kanten och en till på fallande kanten av en klockcykel. Instruktioner betyder här ”transaktioner”.

När nyckelbegreppet som definierar alla DDR-minnen har förklarats är det vettigt att svara fråga om vilken enhet är rätt att använda när RAM-överföringshastigheten anges.

Enheten är MT/s motsvarar miljoner transaktioner per sekund och då behöver man inte tänka på stigande och fallande kanter.  Så när vi pratar om DDR4 3200MHz-minne kommer vi faktiskt att definiera som överföringshastighet 3200 MT/s och en frekvens på 1600MHz på I/O-bussens minne.