Datorminne

Ett minne är en uppsättning av flera minnesceller som var och en har en unikt indexnummer eller identifikationsnummer som kallas för minnesadress. Det är processorn som är ansvarig att välja minnesceller för att läsa eller skriva data.

Datorsystemets prestanda beror på samarbetet mellan minne och CPU. Ensamt kan CPU inte lagra program eller en stor uppsättning data permanent. Det CPU kan lagra är diskreta mängder av grundläggande instruktioner som räcker inte för att datorn ska fungera. Därför är minnet ett obligatoriskt komponent i ett datorsystem.

Datorminne är ett samlingsnamn för alla olika typer av teknik för datalagring som en dator kan använda. De olika datorminnena grupperas oftast som primära och sekundära men även som interna och externa.

Bild 1: Primära och sekundära datorminne
Bild 2: Interna och externa datorminne

Datorminnes hierarki

Samarbete mellan CPU och datorminnet struktureras hieratiskt så att den snabbaste av alla placeras högst upp och den långsammaste längs ner i hierarkin. Desto snabbare är ett datorminne desto mindre lagringskapacitet har minnet.

Bild 3: Datorminnes hierarki

 Några observationer:

  • Små och snabba minne placeras in i CPU kapseln, annars tätt nära till CPU.
  • Små och snabba minne används för temporär lagring av instruktioner, kod och data.
  • Större och långsammare minne placeras utanför CPU kapseln.
  • Större och långsammare minne används för permanent lagring av data.
  • Virtuellt minne är en reserverad lagringsplats i hårddisken.