Linux kommando 1

Linux klientoperativsystem har många grafiska applikationer men oftast föredrar man använda terminalen (CLI). Grafisk och Text gränssnittet är egentligen samma sak, verktyg för att styra din dator, köra program, hantera filer, flytta, kopiera, radera filer osv. Du kan öppna en terminal genom att högerklicka på skrivbordet och välja Öppna terminal här eller genom tangentbordet (CTRL + ALT + t).

Bild 1: Linux prompt

Från terminalen kan du starta välkända grafiska program, till exempel du skriver firefox och trycker på Enter.

chalo@maximus:~$ firefox

På motsvarande sätt kan du starta fler favoriter, som pinta, och gimp. Du kommer att upptäcka att flera program ”lånar” prompten och behåller den tills du stänger av programmet. Det beteendet kan du undvika genom att sätta tecknet & efter kommandot och därmed begära att programmet ska köras i bakgrunden.

chalo@maximus:~$ pinta &

Om Pinta (liknar MS Paint) inte är installerat får du ett föreslag: sudo apt install pinta

Filhantering

Låt oss säga att vi hämtat två bilder med en webbläsare från internet och att de har sparats i katalogen nedladdningar (Downloads). Dessa bilder ska flyttas till en egen katalog under huvudkatalogen Pictures.

  1. Vi börjar med att verifiera utgångspunkten (fullständig sökvägen)
  2. Vi tittar vad som finns i katalogen Downloads. Två filer ska finnas med liknande namn men som skiljer sig i filändelse.
  3. Vi tittar vad som finns i katalogen Pictures.
  4. Vi skapar en folder med namn Animals i huvudmappen Pictures 
  5. Vi ändrar arbetskatalogen till ~/Downloads 
  6. Vi flyttar filerna till ~/Pictures/Animals

Ta bort filer

Vi har två pingvinbilder men vi behöver bara en, den andra ska tas bort med kommando RM (remove). Sedan ska vi också ta bort katalogen Animals.

Notera att en fil kommer att finns kvar i katalogen Animals.

Varning! Till skillnad från Microsoft Windows papperskorg finns det inget sätt att ångra en radering med rm.

För att ta bort kataloger/folder ka användas kommando RM med -r alternativ eller RMDIR. Kommandot RMDIR (remove directory) tar bort kataloger ifall dem är tomma.

Skapa och Kopiera textfiler

Vi skapar först två kataloger i katalogen ~/Documents, Originals och Copies. Några filer kommer att skapas och sparas i mappen Originals. Sedan kopieras dessa filer till mappen Copies.

Det finns flera varianter av kommando för att skapa filer och fylla dem med något innehåll. Följande kommandon ska användas: echo, cat, touch och skapande av filer via omdirigering (>)

Nu kan vi kopiera filer från ~/Documents/Originals till ~/Documents/Copies

Ändra namn på filer och kataloger

Förutom att flytta filer kan MV kommandot användas för att ändra namn på filer och även på kataloger. När man ändrar namn på kataloger bör man tänka på katalogens innehåll som kanske används av andra program.

Nu är vi klara och avslutar Terminalprogrammet genom att ange kommandot exit.

Du kanske undrar varför skall man lära sig massor med bökiga kommandon när det finns enkla grafiska program?

  1. Guider och handledning blir enklare att skapa. Istället för en lång beskrivning över hur och var du skall klicka (med bilder till), så kan man få ett fåtal kommandon som man enkelt kopierar till terminalen och kör.
  2. Kontroll. Med terminalen så kan man få full kontroll över vad som görs, och hur det görs.
  3. Trygghet. Att lära sig grunden i terminalen ger en trygghet som användare. Olika Linux-distributioner har ett så kallat ”felsäkert läge” som du kan logga in i, vilket enbart är textbaserat. Det är bra att känna sig lite hemma i terminalmiljön.