Kurshandledning

Innehållet som visas i menyn till höger passar bäst till kursen Datorteknik 1a. Skolverket anger det centrala innehållet i en lista som visas här nedan och som jag antecknar med OK det som passar bäst med sajtens innehåll.

 • Datorsystems uppbyggnad, komponenter och kringutrustningar. OK
 • Grunderna i OSI-modellen (Open Systems Interconnection) och gällande standarder för datorkommunikation. OK
 • Program, till exempel enklare kommunikationsprogram och applikationsprogram för mobila enheter. Digital kommunikationsteknik
 • Enklare rit- och simuleringsprogram. OK
 • Begreppen filer, filformat, komprimering och kryptering. OK
 • Fältbussars användning inom till exempel industri-, el- och andra teknikområden. Kompletteras
 • Rutiner för säkerhetskopiering och installation av virusskydd. OK
 • ESD-säker hantering av mikroprocessorer och minnen (Electro Static Discharge). OK
 • Planering, montering, konfigurering samt driftsättning av datorsystem för något av användningsområdena mätning, styrning, övervakning eller dokumentation. OK
 • Installation och konfigurering av applikationsprogram. OK
 • Installation och konfigurering av datorer i ett befintligt nätverk. OK
 • Installation av skrivare och andra enheter i nätverk. OK

Enligt ovan stämmer det mesta med sajtens innehåll förutom applikationer för mobila enheter,  och fältbussar. Mobila enheter tas upp i Digital kommunikationsteknik och fältbussar bör kompletteras.

Beroende på om kursen Datorteknik 1a är ensamstående bör innehållet kompletteras enlig listan ovan. Men om kursen är en del av en yrkesutgång eller en del av nätverksinriktning bör man då samspela med innehåll från andra kurser så att man inte avviker skolverkets riktlinjer.