Persondatorer

Ett datorsystem omfattar flera elektroniska komponenter som arbetar tillsammans som en enhet. Ett datorsystem kallas ofta dator men intedata”.
DATOR syftar till maskiner medan DATA syftar till ettor och nollor datorer jobbar med.

pic01b-datorystem
Bild 1: Datorsystem

En persondator består i grunden av en systemenhet (datorlåda med många komponenter i), tangentbord, mus och skärm. Dessa fysiska komponenter uppfattas som datorns hårdvara och de tillsammans med operativsystem är fokus i denna kurs.

Med hjälp av olika indata-enheter (tangentbord, mus, USB-minne, CD/DVD skivor, mobiltelefon, mm) för vi ettor och nollor in i datorn medan med utdata-enheter (skärm, skrivare, externa lagringsenheter, högtalare, mm) kan vi se bilder på skärmen eller skriva ut dokument (skrivare). Ett samlingsnamn för in- och utdata-enheter är ”kringutrustning” eller på engelska ”peripherals” 

Bild 2: Datorkomponenter som in- och utdata-enheter