Binärt till hexadecimalt

Exempel 1 – Konvertera från 110010110110012 till hexadecimalt

  • Först organiserar vi talet i grupper av fyra från höger till vänster: 11 0010 1101 1001
  • Den sista gruppen saknar två bitar. Dessa kompletteras med nollor
23
22 21 20 23 22 21 20 23 22 21 20 23 22 21 20
8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1
0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1
3 2 D 9

Så 11 0010 1101 10012  = 32D916 = 0x32D9 (Ox säger att talet är hexadecimalt.)

Exempel 2 – Konvertera 11010101110011112 till hexadecimalt.

Vi börjar att organisera det binära talet i grupper av fyra bitar så här: 1101 0101 1100 11112 och därefter varje grupp får representeras med hexadecimala siffror.

23
22 21 20 23 22 21 20 23 22 21 20 23 22 21 20
8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1
1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
D 5 C F

Så 1101 0101 1100 11112  = D5CF16 = 0xD5FC